Här har du Prästholm

 

Prästholm är en gammal storby på båda sidor Råne älv. Byn benämns på kartor och i adresser som Södra- och Norra Prästholm men är en enhetlig by. Största delen, cirka 2/3, ligger på södra sidan av älven. Byn är långsträckt med bebyggelse ungefär fyra km utefter älven.
Den har 204 invånare (151231) och hör till kommunens byar med låg genomsnittsålder.

År 1492 omnämns byn första gången i skrift. Prästholm är efter Råneå den äldsta kända byn i älvdalen. Prästholm har bevarat mycket av sin forna byakärna, samt bevarat sitt kulturlandskap då ingen fritidsbebyggelse uppförts invid älven. Den byakärna som ligger ned mot Prästholmsforsen är troligen en av de bäst bevarade gamla byakärnorna i Norrbotten.

På den norra sidan av älven finns många ovanliga växter på grund av den rika kalkförekomsten. Där finns bland annat Tibast, Norna och Guckusko.
Pålberget på södra sidan är ett "karaktärsberg" då det är lätt att urskilja från skärgården. Det är också ett fint och lättillgängligt utsiktsberg.

Vid Pålträskänget på södra sidan finns ett fågelskådningstorn och övernattningskoja. Där finns möjlighet att få se vadar- rov- skogs- och sjöfågel samt älg.

I Prästholms fiskevatten får du fiska gratis med handredskap ochbåt går att hyra för 50 kr tillfället, det gäller dock ej under kräftfisket i augusti.

Föreningar i byn är PIK, Prästholms idrottsklubb och Prästholms Byahusförening som sköter om byahuset och anordnar en del aktiviteter som julfester, valborgsfirande, Prästholmsdagen med mera. Dessutom finns Prästholms Småviltklubb har hand om viltvården.

Varje år anordnas Prästholmsdagen, första lördagen i juli. Under Prästholmsdagen visas aktiviteter i byn, servering samt underhållning. Som arrangör för Prästholmsdagen står Byahusföreningen.

 

Flygvy över Prästholmsforsen

 

Råneå älv.
Pålberget sett från Udden.

www.prastholm.se 2010 Prästholms samfällighetsförening