Fisketips

 

I Prästholms fiskevatten är fiske med handredskap fritt, dock gäller särskilda regler för flodkräftan. Med handredskap avses: spö, lina, krok.

 

Myndigheternas bestämmelser (som berör sportfiskare):

 

  • Lax är endast tillåten 19  juni till  31 augusti och en lax per fiskare och dag,  minimilängd 50 centimeter.
  • Öring är ej tillåten 15/9 t.o.m. 14/10, minimilängd 35 centimeter.
  • Minimimått för harr är 30 centimeter.
  • Ryckfiske är förbjudet.
  • Fiske med utterbräda eller jämförligt redskap är förbjudet.
  • Släplina får ej ha mer än tre krokar.

Hänsyn skall tagas till boende, djurstängsel, andra fiskande, och odlade grödor.

Att återutsläppa eller tillvarata fångsten? Det är upp till var och en att avgöra, men  lämna inte död fisk efter dig!! När du tänkt släppa tillbaka fisken, fösök att stressa fisken så lite som möjligt. Fukta handen innan du försiktigt tar i fisken. Lossa kroken försiktigt och släpp tillbaka fisken i vattnet. De vanligaste fisket är efter: Abborre, Gädda eller Lake.

Abborrfiske kan ske nästan året runt, metas, pimplas eller fiskas med kastspö.

Fiske efter stor gädda görs numera med återsläpp, dvs. man siktar på att handskas med fångsten så att det går att släppa tillbaka den oskadd.
Gädda fiskas bäst från slutet av Maj till midsommar. Den går även att fiska efter midsommar, men vid varmare vattentemperatur strider gäddan så pass mycket att den lätt skadar sig själv. Rekommenderad utrustning är en rejält stor håv, och en lång tång för att ta ut krokar från det vassa tandgarnityret på gäddan.

Lake fiskas med pimpling på isbelagd älv, Oktober till April.
Höjdpunkten anses vara leken, i mitten av Februari, bra är också första isen. Trevligast är den att fiska från ”Laka-ark” dvs. en liten vedeldad kur som dragits ut på isen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.prastholm.se 2010 Prästholms samfällighetsförening