Bilder från förr och nu

Se fler bilder från Prästholm i större format

Öppna bildspel i pdf, (innehåller totalt 20 bilder)

www.prastholm.se 2010 Prästholms samfällighetsförening