Vid frågor om byns verksamheter kontakta

 

Prästholms samfällighetsförening

 

Ordförande:

Jonas Wallenberg

Norra Prästholm

070-246 23 78

jonas.vallenberg@gmail.com

 

Vice ordförande:

Arnold Berg

Södra Prästholm

0924-500 01, 070-225 86 16

arnold.berg@hotmail.com

 

Sekreterare:

Thomas Edfast

Södra Prästholm
070-588 81 28

thomas.edfast@telia.com

 

Kassör:

Henrik Johansson
Södra Prästholm 799
955 91 RÅNEÅ
0924-501 29, 070-555 99 98
henrik.johansson.kank@mail.se


Ledamot:

Peter Larsson

Södra Prästholm
070-684 21 31

raltransport@hotmail.com

 

Suppleant:

Christian Gustavsson

Södra Prästholm
073-802 56 99
christian.gustafsson@gmail.com

 

Suppleant:

Robert Svanberg
Södra Prästholm
070-887 50 44 
smofs2@gmail.com

 

Webbansvarig:

Mats Carlsson

Södra Prästholm 699
070-326 84 06

mats.e.cson@gmail.com

 

 

 

 

Mötesprotokoll med mera

Protokoll årsmöte 2022

 

 

Protokoll årsmöte 2021

 

Protokoll årsmöte 2020

 

Protokoll årsmöte 2019

 

 

Styrelse byahusföreningen


 

 

 

www.prastholm.se 2010 Prästholms samfällighetsförening