Prästholms historia

 

Bakgrund: Projektarbete 1995 av: Ann Bergdahl, Astrid Karlsson, Elisabet Karlsson och Mariann Nilsson.

 

Från början var vår ambition att skriva om Prästholm, men vi insåg snart att Norra och Södra Prästholm, som delas av Råneälven, egentligen är en enhetlig by. I historien omnämns byn som Prästholm fram till 1920-talet. Trots detta beslutade vi att lägga arbetets betoning på Prästholms södra sida, för att därmed kunna begränsa arbetets omfattning. Vi var intresserade av byns historia, hur människorna levt där samt att följa utvecklingen fram till idag.

 

Metod
För att få ett helhetsintryck av orten läste vi litteratur och gjorde studiebesök. På lantmäteriet fanns kartor som gav oss en bild av dåtidens bebyggelse.

 

Norrbottens museum gav oss information om de kulturhistoriska fynd man gjort i trakten. Utifrån den erhållna kunskapen intervjuade vi människor i Södra Prästholm och fick på så sätt tillgång till en del av bygdens muntliga historia.

 

Vi valde att dela in materialet under rubriker som; Geografiskt läge och geologi, De äldsta spåren av människan, Byns namn osv. Detta gjorde vi för att underlätta den praktiska tillämpningen, då undervisningen i skolan till stor del ska utgöras av tematiska studier.

 

Ini skaogen stao ä i heos. Woom bao ini detta heos? Jaa, det ska du få veta och mycket mer som hänt i byns långa och händelserika historia...

 

 

www.prastholm.se 2010 Prästholms samfällighetsförening