FÅGELSKÅDNING

MOSSABÄCKSÄNGARNA

Mossabäcksängarna är ett på fåglar mycket artrikt område. Prova söka Mossabäcken på någon sökmotor på internet och du får många svar. Fågelskådarna anger en fel adress, så här är det!


Vid Mossabäcksängarna finns en enkel timmerkoja som övernattnings-möjlighet. För den som vill övernatta rekommenderas att ta med sig sovsäck och dricksvatten, självklart är ju kikare.

Mossabäcken är en klassisk lokal för fågelskådare i kustlandet. Området som då avses är främst de myrar och "ängar" som varje år översvämmas under våren samt skogarna i omgivningen. Tack vare vårfloden så tillförs markerna näring vilket är till stor gagn för både flora och fauna. Förr användes de frodiga markerna för slåtter. Denna verksamhet har sedan länge upphört och nu är området ett populärt rekreationsområde. Den naturliga vattenståndsvariationen i kombination med starkt betestryck av älg gör att buskarna inte tar överhanden.

Mossabäcken och dess omgivning är kanske mest känt för sina fina ugglemarker, men även vårfågelsträcket kan med fördel observeras härifrån. För några år sedan uppfördes ett fågeltorn, vilket underlättar spaningen.

Under en skidtur i februari-april har man under år med god gnagartillgång stor chans att få höra ugglor.
När vårsolen sen tar i och det börjar bildas öppna råkar så kommer de första vårfåglarna. Sångsvan, grågås, sädgås och långbenta tranan hör till. Grönbena, gluttsnäppa och skogssnäppa är andra vanliga arter. Bland skogens övriga småfåglar kan nämnas berg- och bofink, rödvinge- och taltrast, rödhake, orre och ringduva som några av de vanligaste.

Våtmarkernas karaktärsarter under vårsträcket är bland annat bläsand, gluttsnäppa, enkel- och dubbelbeckasin. Flertalet av ovan nämnda kan också observeras under häckningstiden.
Lite ovanligare fåglar som har observerats är dvärgsparven, småfläckiga sumphönan och den östliga blåstjärten. Söderifrån är det 10 km efter vägen till Södra Prästholm från E4, sen tar man vänster skogsvägen mot Ubbyn.

Norrifrån är det nästan 2 km söder om bron över älven i Orrbyn, sen tar man höger skogsvägen mot Ubbyn.

Efter cirka 5 km kommer man till en parkeringsplats (höger) med en liten skylt som pekar mot kojan, om du passerar en vänsterkurva och kommer till avtagsvägen (höger) märkt Mossabäcken har du farit för långt.

Nu gäller det att gå sista biten efter en stig från parkeringsplatsen, ca 400 meter.