FISKE

I Prästholms fiskevatten måste fiskekort lösas för fiske med handredskap, dock gäller särskilda regler för flodkräftan. Med handredskap avses: spö, lina, krok.


Fiskevattnet sträcker sig från cirka 150 meter nedströms Orrbyforsens slut och ner till cirka 2 km nedströms Prästholmsforsen. Se en ungefärlig karta på fiskevattnet här, för mer exakt karta finns den på lantmäteriet. Pålträsket ingår även i Prästholms fiskevatten.


Det kostar 100 kr/dygn eller 300 kr/år och man betalar mycket enkelt genom att
swisha, 123 434 33 80 - ange namn och vad betalningen avser.


Det går även att hyra båt för 50 kr/dygn, åror och bottenpluggar finns i båthuset vid Prästholmsforsen.


Myndigheternas bestämmelser (som berör sportfiskare):


  • Lax är endast tillåten 19 juni till 31 augusti och en lax per fiskare och dag, minimilängd 50 centimeter.
  • Öring är ej tillåten 15/9 t.o.m. 14/10, minimilängd 35 centimeter.
  • Minimimått för harr är 30 centimeter.
  • Ryckfiske är förbjudet.
  • Fiske med utterbräda eller jämförligt redskap är förbjudet.
  • Släplina får ej ha mer än tre krokar.


Hänsyn skall tagas till boende, djurstängsel, andra fiskande och odlade grödor.

Att återutsläppa eller tillvarata fångsten? Det är upp till var och en att avgöra, men lämna inte död fisk efter dig! När du tänkt släppa tillbaka fisken, försök att stressa fisken så lite som möjligt. Fukta handen innan du försiktigt tar i fisken. Lossa kroken försiktigt och släpp tillbaka fisken i vattnet. De vanligaste fisket är efter: Abborre, Gädda eller Lake.

Abborrfiske kan ske nästan året runt, metas, pimplas eller fiskas med kastspö.

Gädda fiskas bäst från slutet av Maj till midsommar. Den går även att fiska efter midsommar, men vid varmare vattentemperatur strider gäddan så pass mycket att den lätt skadar sig själv. Rekommenderad utrustning är en rejält stor håv, och en lång tång för att ta ut krokar från det vassa tandgarnityret på gäddan.

Lake fiskas med pimpling på isbelagd älv, Oktober till April.
Höjdpunkten anses vara leken, i mitten av Februari, bra är också första isen. Trevligast är den att fiska från ”Laka-ark” dvs. en liten vedeldad kur som dragits ut på isen.